Małgorzata Sapiecha - Muzioł

Dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Marka Pijarowskiego (1998) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego tej uczelni, który ukończyła z wyróżnieniem w roku 1993, studiując dyrygenturę w klasie prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej. Jako dyrygent współpracowała z wrocławskim Teatrem Muzycznym „Capitol”, orkiestrami Filharmonii Wrocławskiej, Sudeckiej i Dolnośląskiej, Orkiestrą Kameralną „Wratislavia”, Orkiestrą Kameralną „Ricordanza”, a także chórem „Cantores Minores Wratislavienses”.

Od 14 lat kieruje Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej, a od 21 lat Orkiestrą i Chórem Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu,

z którymi to zespołami prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Pełni funkcję Dyrektora Artystycznego odbywającego się rokrocznie we Wrocławiu Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich. Jest dyrygentem Polsko - Niemieckiej Młodej Filharmonii – projektu orkiestrowego skupiającego młodzież z całej Polski i Niemiec. Ostatnio została uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury„Wena 2013”, a także nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W swoim dorobku posiada nagrania płytowe: Requiem W. A. Mozarta, Kolęda się niesie G. Pstrokońskiej - Nawratil oraz z Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej: A cappella, Dzieciątko się narodziło oraz tegoroczne Pater noster.