PAWEŁ NIENADOWSKI

PERKUSISTA

Absolwent kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie kontynuuje naukę na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.