MUZYCZNO – LITERACKI WIECZÓR Z TWÓRCZOŚCIĄ KRZYSZTOFA KOMEDY.
Już 22 czerwca zapraszamy melomanów jazzu na muzyczno-literacki wieczór poświęcony osobie i twórczości Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

W programie dwa wydarzenia. Czas Komedy to autorskie spotkanie z wybitnym znawcą i promotorem jazzu – Dionizym Piątkowskim, który wraz z fotografikiem Markiem Karewiczem opracowali w formie książki biografię Krzysztofa Komedy Trzcińskiego wraz z albumem.
„Przez lata zbierałem materiały ikonograficzne dotyczące ruchu jazzowego w Poznaniu” – mówi o publikacji jej autor Dionizy Piątkowski, szczególnie interesując się postacią Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego. Pierwszą próbą systematyzacji był cykl artykułów, jakie opublikowałem w miesięczniku Nurt. Dotyczyły one przede wszystkim Krzysztofa Komedy. Pozornie praca nad książką mogła wyglądać (tak to sobie niestety wyobrażałem), jako próba monograficznej i chronologicznej syntezy. Wnet okazało się jednak, że Czas Komedy byłby wtedy bliższy zestawieniu dokumentacyjnemu, niż książce o publicystycznym, wspominkowym charakterze. Przeważyła druga koncepcja. Wyszedłem bowiem z założenia, że nawet ulegając pewnym uproszczeniom faktograficznym i płynności chronologicznej, uda mi się przedstawić przede wszystkim istotę tamtych, jazzowych lat. Celowo pominąłem wiele spraw, innym nadałem szerszy wymiar. W opracowaniach typu monograficznego trudno wyzbyć się selekcji. Zrezygnowałem zatem z typowej, faktograficznej prezentacji, starając się nadać wypowiedziom prasowym i dokumentacyjnym cytatom znamiona publicystycznej narracji. Kierowałem się przy tym zasadą, by właśnie cytowana wypowiedź najwierniej oddawała sens poruszanego problemu, prezentowanego epizodu i umiejscawiała go w konkretnym kontekście kulturowym, estetycznym i społecznym. Oparłem się zatem na artykułach publicystycznych, recenzjach, reportażach z prasy poznańskiej i ogólnopolskiej oraz nade wszystko z prasy muzycznej. Starałem się dotrzeć do źródeł i materiałów faktograficznych. Przeprowadziłem liczne i długie rozmowy z tymi wszystkimi, którym hasło „jazz w Poznaniu" nie było obojętne. Wyszedłem nieco dalej i zwróciłem się z prośbą do wybitnego muzyka amerykańskiego, Dave Brubecka, by napisał garść impresji związanych z jego legendarnym, wtedy i teraz, pobytem w Polsce i w Poznaniu. List Dave Brubecka stanowi specyficzny epilog tej książki”.

Osadzona w realiach lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, opowiedziana przez najbliższych Komedy, ukazuje niezwykły fenomen muzyki, kariery oraz osobowości Komedy.

Spotkanie autorskie z Dionizym Piątkowski stanie się znakomitym przejściem do koncertu z muzyką filmową Krzysztofa Komedy. Tego wieczoru poza spotkaniem z Piątkowskim publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję do wysłuchania koncertu z muzyką Krzysztofa Komedy w specjalnie przygotowanych, nowych aranżacjach. Pojawią się jego ikoniczne kompozycje – Rosemary`s Baby, Crazy Girl, Kattorna. W tej części wieczoru historia życia kompozytora zostanie muzycznie skontrastowana przez współczesnych muzyków – Adama Kawończyka, Piotra Domagałę, Krzysztofa Witkowskiego oraz Damiana Szajkowskiego. Muzycy podchodzą do utworów Komedy w swój autorski, oryginalny sposób, a aranżacje zostały entuzjastycznie przyjęte przez krytykę, jak i liczną publiczność podczas licznych odsłon spektaklu Nim Wstanie Dzień. Fenomenem twórczości Krzysztofa Komedy, jak również przedmiotem badań zajął się również Krzysztof Witkowski – twórca i reżyser nagradzanej owacjami na stojąco sztuki o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy.
Muzyka opracowana przez kwartet nabiera nowych kolorów, pojawiają się oryginalne barwy – jest miejsce na afrykańskie digeridoo, jak również czas i przestrzeń na mocne rockowe riffy i brzemienia wypełnione współczesną elektroniką.

Bilety w cenie:
120 zł normalny
100 zł dla osób niepełnosprawnych
100 zł dla seniorów

Bilety do nabycia na , oraz w kasach DCF.

Organizator:

Śledź nas:

Ważne informacje:
Polityka prywatności